Isostud (Изостуд)

хидроизолационни мембрани

Изостуд е хидроизолационна мембрана от полиетилен с висока плътност (HDPE), с отлична механична якост, устойчивост на корозия и химически реагенти, издръжлива на якост до 200 KN/m2. Благодарение на специалната си пъпковидна повърхност, ИЗОСТУД предпазва от влага и позволява постоянно вентилиране и дрениране на покритите и защитени повърхности. Като резултат, ИЗОСТУД система е иделната бариера срещу водата, влагата, подпочвените газове (Радон и др.) и изпаренията. Използва се за хидроизолация на стени и основи както самостоятелно, така и в комбинация с битумна мембрана. Използва се и като изолация на тераси, плоски покриви и покрив-градини като разделителен слой между различни материали и като укрепващ и стабилизиращ елемент за горните завършващи финишни слоеве.

Tefond (Тефонд)

мембрани

Първата цел на съвременния строителен инженеринг е да изолира и защити сградите с водонепропускливи материали, да ги осигури срещу достъп на влага. Ето защо ТеМа разработи и създаде мембраната от полиетилен с висока плътност ТЕФОНД. HDPE мембраната ТЕФОНД е от полиетилен с висока плътност, чиято механична якост и издържливост на корозия са добре познати; това е продукт, който благодарение на специалната пъпковидна повърхност позволява постоянно вентилиране и дрениране на покритите и защитени повърхности. Без съмнение TEFOND е най-съвременна система за изолация и водонепропускливост. Неговата специална повърхност го прави уникален продукт.

Tefond (Тефонд +)

мембрани

TEFOND PLUS (Тефонд +) е мембрана от полиетилен с висока плътност /HDPE/ с двойна механична връзка и фабрично вложено самозалепващо се уплътнение по снадките. TEFOND PLUS е идеалното решение за защита и водонепропускливост. TEFOND PLUS е най-доброто решение за осигуряване на водонепропускливост на стени и основи. Самозалепващото уплътнение не допуска филтрация на вода между застъпените пластове на мембраната. Положен върху плоски покриви TEFOND PLUS е допълнителна преграда срещу вода и влага към битумната изолация. За плочи с пряк контакт с почвата TEFOND PLUS е идеалната разделителна мембрана и перфектна изолация, която препятства филтрацията от страна на земната основа. Можете да полагате бетона директно върху TEFOND PLUS.

Tefond HP

мембрани

TEFOND HP е усилена мембрана от екструдиран полиетилен с висока плътност /HDPE/ с вложен двойно самозалепващ се уплътнител. Благодарение на своята якост TEFOND HP е идеалният продукт при изграждане на съоръжения с повишени изисквания за механична якост. Благодарение на висококачествените си характеристики TEFOND HP позволява стабилизиране, водонепроницаемост и защита на земната основа.

Maxistud (Максистуд)

мембрани

Maxistud е техническото решение във всички ситуации, при които се изисква допълнителна дренажна пропускливост. Това е особено важно, когато Maxistud е използван като защита на битумната мембрана, защото не допуска хидростатичен натиск върху нея. С Maxistud не са необходими мокри процеси по време на полагането на бетона, което на свой ред дава възможност за намаляване на разходите. С Maxistud растителността е предразположена към оптимални условия за развитие, като има лесен достъп до водата, която се задържа в кухините. Голямото количество вода се дренира и по такъв начин се предотвратява проблемите от задържането и. Maxistud се използва за озеленени покриви и тераси.

Tefond Plaster

тефонд

TEFOND PLASTER е мембрана от екструдиран полиетилен с висока плътност /HDPE/ комбинирана с усилващ пласт от фибростъкло, с единична механична връзка. TEFOND PLASTER е система, създадена за вентилиране и обновление на вътрешни навлажнени стени. TEFOND PLASTER се използва за обновление на вътрешни овлажнени стени на стари сгради. TEFOND PLASTER е защитна бариера срещу проникващата влага. Усилващият пласт от фибростъкло позволява да се положи направо върху стената, като елиминира проблемите, предизвикани от влагата.

Tefond Drain (Тефонд Дрейн)

тефонд

TEFOND DRAIN (Тефонд Дрейн ) е мембрана от полиетилен с висока плътност /HDPE/, комбинирана с геотекстил от полиестер. TEFOND DRAIN има механична връзка с геотекстила и е идеалната система за дренаж на сгради. TEFOND DRAIN е перфектна дренажна система, която благодарение на своята структура дренира водите в дъното на основната стена. TEFOND DRAIN е идеалното решение дори в случай на високи подпочвени води – в този случай той дренира водата и предпазва битумната изолация от повреди.

Tefond Drain + (Тефонд Дрейн +)

тефонд

TEFOND DRAIN PLUS (Тефонд Дрейн +) е мембрана от екструдиран полиетилен с висока плътност /HDPE/ с двойна механична връзка и самозалепващ уплътнител, комбинирана с геотекстил от полипропилен. TEFOND DRAIN PLUS хидроизолира видимите подпорни стени и ги предпазва от растителни корени или химически реагенти. TEFOND DRAIN PLUS гарантира дрениране на водите в основата на стената чрез въздушната камера, създадена между мембраната и полипропиленовия геотекстил. TEFOND DRAIN PLUS е идеалното решение за покривни градини, защото благодарение на особената си структура филтрира и дренира появила се обилна вода в почвата, като в екстремни случаи предпазва покрива от повреди. Благодарение на своята структура, механична якост и устойчивост на химически реагенти, предпазва хидроизолационния пласт.

Tefond Aксесоари

аксесоари

Високите качествени показатели на TEFOND SYSTEM не се дължат само на качеството на материала, от който е произведена мембраната, но също и от допълнителните специални аксесоари , с които системата получава напълно завършен вид.