General Reflect – покривни рефлексни бои

General Reflect - покривни рефлексни бои

General Reflect – покривни рефлексни бои

Описание:

General Reflect е гама от специални покривни светлоотразителни бои, със сертификат* за светлоотразителна способност (R), топлинно излъчване (E) и индекс на светлоотразяване (SRI).

Стойностите на тези параметри са от основно значение за намаляване на ефекта „градски топлинен остров“ (повишаване на температурата на въздуха, поради прегряване на сградните повърхности) и удължаване на експлоатационния живот на покривните мембрани.
Боите General Reflect се отличават със светлоотразителна способност > 80 %. Нанесени върху битумни мембрани понижават температурата на покрива от 80С на < 40С!
*Продуктите са сертифицирани чрез SRI тестове за светлоторазителна способност, извършени в EELab, University of Modena and Reggio Emilia.

Приложения:

Специалната нанотехнология, използвана за производството на бяла боя General Reflect, като защитно и светлоотразяващо крайно покривно покритие, допринася за:
  • понижаване на работните температури на покрива и удължаване живота на хидроизолационните слоеве;
  • ограничаване проявлението на ефекта „градски топлинен остров“;
  • повишаване производителността на покривните фотоволтаични системи.
Comments for this post are closed.