APAO битумни хидроизолационни мембрани

APAO битумни хидроизолационни мембрани

APAO битумни хидроизолационни мембрани

Описание:

APAO битумните  мембрани съчетават предимствата на APP и SBS хидроизолациите:

 • устойчивост на топлина и UV лъчи;
 • изключителна огъваемост;
 • лесно полагането при по-ниски температури;
 • много голяма якост на механично натоварване;
 • отлична адхезия към основата;
 • дименсионна стабилност.
Този тип хидроизолации не са чувствителни към UV лъчи. Поради това, APAO битумните мембрани не се нуждаят от минерална посипка или допълнителна тежка защита.
Произвеждат се от висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, атактен поли-алфа олефин (АPAO) и селективно подбран стабилизиращ пълнител.
Благодарение на високата съвместимост на APAO молекулите с битума, се постигат отлични, дълготрайни и постоянни качества на хидроизолационните мембрани.

Приложения:

 • Едно и двупластови хидроизолационни системи за плоски покриви, подложени на интензивно слънцегреене и високи работни температури;
 • Соларни покриви.

Продукти APAO битумни хидроизолации:

 • Phoenix Super APAO -35°C
 • Polar APAO -30°C
 • Galaxy APAO -25°C
Comments for this post are closed.