Хидроизолация на озеленен паркинг

Хидроизолация на озеленен паркинг

Решение: Система за изграждане на зелен паркинг, без необходимост от оползотворяване на допълнителна скъпоструваща площ.
Детайл:
 1. Стоманобетонна плоча;
 2. General Primer битумен гренд;
 3. Gemini Vapor VA 3mm APP -10◦С пароизолация;
 4. Топлоизолация от екструдиран пенополистирол (XPS);
 5. Армиран бетон за наклон;
 6. Gemini FC 4мм APP -10◦С първи хидроизолационен слой;
 7. Gemini Garden 4mm APP -10◦С втори хидроизолационен слой;
 8. TerraDrain дренажен геокомпозит;
 9. Пясъчна подложка;
 10. Ecopark HDPE паркинг модул;
 11. Хумусна почва;
 12. Затревяване.

Хидроизолация на трафик зона с директно полагане на асфалтобетон

Хидроизолация на трафик зона с директно полагане на асфалтобетон

Решение: Специална хидроизолационна битумна мембрана, модифицирана с атактен полипропилен – Gemini Bridge (Ponti) 5 mm APP -10◦С.
Детайл:
 1. Стоманобетонна плоча;
 2. Битумен грунд General Primer;
 3. Gemini Bridge (Ponti) 5 mm APP -10◦С полимер-битумна мембрана;
 4. Асфалтобетонна настилка първи пласт;
 5. Road Mesh армираща мрежа за асфалтобетон;
 6. Асфалтобетонна настилка износоустойчив пласт.

Вентлирана фасада с метални битумни керемиди

Вентлирана фасада с метални битумни керемиди

Решение: Изпълнение на вентилирана фасада с покритие от битумни керемиди с метално покритие.
Детайл:
 1. Тухлена стена;
 2. Пароконтролна мембрана Vapobar;
 3. Спомагателна дървена конструкция;
 4. Топлоизолация от минерална вата;
 5. Пародифузна мембрана Tyvek Solid;
 6. OSB плоскост 18 мм;
 7. Подкеремидна мембрана Startbar;
 8. Битумни керемиди с метално покритие Prestige Compact;
 9. Вентилационна камера.

Хидроизолация и дренаж на зелен покрив с TPO мембрани

Хидроизолация и дренаж на зелен покрив с TPO мембрани

Решение: Система за изграждане на “зелен” покрив със синтетична TPO хидроизолационна мембрана.
Детайл:
 1. Стоманобетонна плоча;
 2. General Primer битумен грунд;
 3. Gemini Vapor VA 3mm APP -10◦С пароизолация;
 4. Топлоизолация от екструдиран пенополистирол (XPS);
 5. Армиран бетон за наклон;
 6. Геотекстил серия NW 500 – 500 гр.;
 7. EverGuard TPO 1,5 mm хидроизолационна мембрана;
 8. Maxistud 20 F дренажна и водозадържаща HDPE мембрана;
 9. TerraDrain дренажен геокомпозит;
 10. Хумусна почва;
 11. Затревяване.

Хидроизолация на метален покрив с PVC мембрана

 Хидроизолация на метален покрив с PVC мембрана

Решение: Еднопластова хидроизолационна система със синтетична PVC мембрана Alkorplan PVC–P 35176 1.5mm.
Детайл:
 1. LT ламарина;
 2. Alubar пароизолационна мембрана;
 3. Топлоизолация от минерална вата с мин. якост на натиск 50 KPa;
 4. Alkorplan P 35176 1,5 mm PVC хидроизолационна мембрана;
 5. Място за фиксиране.

Хидроизолация на метален покрив с TPO мембрана

Хидроизолация на метален покрив с TPO мембрана

Решение: Еднопластова хидроизолационна система със синтетична TPO мембрана EverGuard TPO 1.5 mm.
Детайл:
 1. LT ламарина;
 2. Alubar пароизолационна мембрана;
 3. Топлоизолация от минерална вата с мин. якост на натиск 50 KPa;
 4. EverGuard TPO 1,5 mm хидроизолационна мембрана;
 5. Зона на фиксиране.

Хидроизолация и дренаж на зелен покрив с битумни мембрани

Хидроизолация и дренаж на зелен покрив с битумни мембрани

Решение: Система за изграждане на “зелен” покрив с битумна хидроизолация, без необходимост от оползотворяване на допълнителна скъпоструваща площ.
Детайл:
 1. Стоманобетонна плоча;
 2. General Primer битумен грунд;
 3. Gemini Vapor VA 3mm APP -10◦С пароизолация;
 4. Топлоизолация от екструдиран пенополистирол (XPS);
 5. Армиран бетон за наклон;
 6. Gemini FC 4мм APP -10◦С първи хидроизолационен слой;
 7. Gemini Garden 4mm APP -10◦С втори хидроизолационен слой;
 8. Maxistud 20 F дренажна и водозадържаща HDPE мембрана;
 9. TerraDrain дренажен геокомпозит;
 10. Хумусна почва;
 11. Затревяване.