Хидроизолация на трафик зона с директно полагане на асфалтобетон

Хидроизолация на трафик зона с директно полагане на асфалтобетон

Решение: Специална хидроизолационна битумна мембрана, модифицирана с атактен полипропилен – Gemini Bridge (Ponti) 5 mm APP -10◦С.

Детайл:
  1. Стоманобетонна плоча;
  2. Битумен грунд General Primer;
  3. Gemini Bridge (Ponti) 5 mm APP -10◦С полимер-битумна мембрана;
  4. Асфалтобетонна настилка първи пласт;
  5. Road Mesh армираща мрежа за асфалтобетон;
  6. Асфалтобетонна настилка износоустойчив пласт.
Comments for this post are closed.