Хидроизолация на стоманобетонен мост

Хидроизолация на стоманобетонен мост

Решение: Система със специална хидроизолационна битумна мембрана Gemini Bridge (Ponti) 5 mm APP -10◦С и самозалепваща полимер-битумна лента ARS 1.0.

Детайл:
 1. Стоманобетонна пътна плоча;
 2. General primer битумен грунд;
 3. Gemini Bridge (Ponti) 5mm APP -10◦С полимер-битумна мембрана;
 4. Асфалтобетонна настилка първи пласт;
 5. Road Mesh армираща мрежа за асфалтобетон;
 6. Асфалтобетонна настилка износващ пласт;
 7. ARS 1 самозалепваща битумна лента;
 8. Бетонен бордюр;
 9. Стоманобетонна настилка;
 10. Полиетиленово фолио 0,1 мм;
 11. Геотекстил 500 гр.;
 12. Напречна греда с тротоарни конзоли.
Comments for this post are closed.