Хидроизолация на скатен покрив – скатния покрив представлява защитна, наклонена конструкция покриваща горната част на сграда , пряко изложена на въздействието на дъжд, сняг, слънчеви лъчи, вятър и екстремни температури . Покривът се състои от носеща конструкция, една или повече покривни слоя разделени от въздушни възглавници и допълнителни покривни компоненти. Външната повърхност на скатния покрив обикновено е с наклон от 5°< до ≤ 45°, със силно наклонени покриви започващи от 45°< до ≤ 90

Битумни керемиди

Бетонна основа

Хидроизолация на скатен покрив

1. бетонна плоча
2. пароконтролна мембрана
3. минерална вата
4. пароконтролна мембрана
5. надлъжни греди
6. дъсчена обшивка
7. подкеремидна мембрана
8. битумни керемиди Tegola Canadese

Дървена основа

Хидроизолация на скатен покрив

1. носещи греди
2. дъсчена обшивка
3. пароконтролна мембрана
4. минерална вата
5. пароконтролна мембрана
6. надлъжни греди
7. дъсчена обшивка
8. подкеремидна мембрана
9. битумни керемиди Tegola Canadese

Метални керемиди - дървена основа

Хидроизолация на скатен покрив

1. носещи греди
2. дъсчена обшивка
3. пароконтролна мембрана
4. минерална вата
5. пароконтролна мембрана
6. надлъжни греди
7. дъсчена обшивка
8. подкеремидна мембрана
9. метални керемиди Metrotile