Покрив- градина с един пласт хидроизолационна PVC мембрана

Хидроизолация на покрив градина

1. озеленяване
2. хумусен слой
3. геотекстил NW
4. Maxistud 20F
5. PVC хидроизолация
6. геотекстил NW
7. армирана замазка за наклон
8. топлоизолация от екструдиран пенополистирол (XPS)
9. стоманобетонна плоча

Градина с 2 пласта модифицирана битумна хидроизолационна мембрана

Хидроизолация на покрив градина

1. озеленяване
2. хумусен слой
3. геотекстил NW
4. Maxistud 20F
5. хидроизолация 2-ри пласт ‘Gemini Garden ADD’ 4mm
6. хидроизолация 1-ви пласт ‘Gemini FC’ 3mm
7. битумен грунд
8. армирана замазка за наклон
9. топлоизолация от екструдиран пенополистирол
10. стоманобетонна плоча

Градина - трафик зона

Хидроизолация на покрив градина

1. плочки
2. пясъчна възглавница
3. геотекстил NW
4. Tefond plus
5. битумна мембрана втори пласт
6. битумна мембрана първи пласт
7. битумен грунд
8. армирана замазка за наклон
9. топлоизолация от екструдирон пенополистирол (XPS)
10. стоманобетонна плоча