Хидроизолация на сутеренни стени под кота нула

Хидроизолация на основи и фундаменти

1. завършващ профил

2. HDPE мембрана Tefond

3. хидроизолационна мембрана ( 1 или 2 пласта )

4. бетонна стена

5. защитен бетон

6. хидроизолационна мембрана

7. подложен бетон

8. дренажна тръба