Хидроизолация на мостово съоръжение с основа метал

Хидроизолации в пътно строителство

Хидроизолация в пътно строителство – при изграждане на мостове с метална конструкция хидроизолацията е задължителна, за да се осигури експлоатационна пригодност на съоръжението. Възникват редица предизвикателства, които строителният детайл трябва да реши, включително:

 • Как да се положи хидроизолационна мембрана без да се компрометира вследствие на директно полагане на горещ асфалтобетон (160?С), както и при движение на асфалтополагаща техника?
 • Как да се осигури необходимата адхезия между хидроизолационния слой и асфалтобетона?
 • Как да се предадат спирачните усилия от автомобилите към носещата конструкция?
 • Как да се осигури необходимата адхезия на мембраната към металната носеща плоча?
 • Как да се защити мостовата конструкция от атмосферни влияния: цикли „замръзванe-топене”, дъждовни води, сняг; химически агресивни вещества?
 • Решение: Система със специална самозалепваща хидроизолационна битумна мембрана Stratos ARS 5.0.

Предимства на системата:

 • Бързо, лесно и икономично изпълнение на хидроизолационния слой.
 • Отлична адхезия без опасност от компрометиране на хидроизолацията.
 • Надеждна изолация дори при силен автомобилен трафик.
 • Дълъг експлоатационен живот на хидроизолационната система.
 • Водоплътна, здрава и кореноотблъскваща връзка между пътното платно и тротоарните блокове.
 • Здрава и гладка пътна настилка без набраздяване и поява на пукнатини.
 • Сигурно решение за изграждане на тротоарен детайл.
Хидроизолации в пътно строителство

Асфалтобетонът е една от най–добрите настилки, когато става въпрос за автомобилен трафик. При мостовите съоръжения хидроизолацията е задължителна за осигуряване на експлоатационната им пригодност. Възникват въпросите:

 • Как да се положи хидроизолационна мембрана без да се компрометира вследствие на директно полагане на горещ асфалтобетон (160?С), както и при движение на асфалтополагаща техника?
 • Как да се осигури необходимата адхезия между хидроизолационния слой и асфалтобетона?
 • Как да се предадат спирачните усилия от автомобилите към носещата конструкция?
 • Как да се защити мостовата конструкция от атмосферни влияния: цикли „замръзванe-топене”, дъждовни води, сняг; химически агресивни вещества?
 • Решение: Система със специална хидроизолационна битумна мембрана Gemini Ponti 5 mm APP -10?С и самозалепваща полимер-битумна лента Stratos ARS 1.0.

Предимства на системата:

 • Отлична адхезия без опасност от компрометиране на хидроизолацията.
 • Надеждна изолация дори при силен автомобилен трафик.
 • Дълъг експлоатационен живот на хидроизолационната система.
 • Водоплътна, здрава и кореноотблъскваща връзка между пътното платно и тротоарните блокове.
 • Здрава и гладка пътна настилка без набраздяване и поява на пукнатини.
 • Сигурно решение за изграждане на тротоарен детайл.