Технология за полагане на хидроизолационен материал върху метални повърхности

Технология за полагане на хидроизолационен материал върху метални повърхности:

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

 1. Антикорозионен грунд
 2. Битумен грунд
 3. Хидроизолационна мембрана ПОЛИЗОЛ П.
 4. Газова горелка

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

 • Подлежащата на изолация метална повърхност следва да се почисти от механично замърсяване, масла и ръжда до метален блясък.
 • Грундира се с антикорозионен грунд.
 • След изсъхване се нанася с четка или мече битумния грунд.
 • Хидроизолационната мембрана ПОЛИЗОЛ П се полага чрез газопламъчно залепване.
 • При полагане на мембраната не се отлепва защитното полиетиленово фолио – то се стопява при нагряване с горелката.
 • Нагряването на материала се извършва чрез равномерни движения на газовия пламък по ширината на рулото до меко стапяне на битумния пласт.
 • Нагрява се тази страна на рулото, която ще се залепва към изолираната повърхност.
 • Залепването на мембраната се извършва от средата към краищата на рулото.
 • Мембраната трябва да се развива така, че да се получи застъпване на предшествуващите ивици с 80 мм в надлъжна посокаи 150 до 400 мм напречна посока.
 • Застъпването в напречна посока зависи от изолирания обект – при плоски метални обекти то е до 150 мм, докато за цистерни, резервоари или други затворени съдове трябва да е не по-малко от 400 мм.
 • Мушамата се притиска към металната част и по застъпите. Ръбовете се оформят така, че да се получи водоплътна връзка.
Comments for this post are closed.