Технология за полагане на рулонни битумни хидроизолации на мостови конструкции

Технология за полагане на рулонни битумни хидроизолации на мостови конструкции:

І. Подготовка на основата

От голямо значение за осигуряване дълготрайност и добри показатели на рулонната битумна хидроизолация е основата, върху която ще бъде положена. Основата трябва да бъде чиста, здрава, почистена от прах и органични замърсители. Също така основата трябва да е с минимална якост от 20MPa, да бъде равна, с цел недопускане на деформиране и скъсване на хидроизолацията, поради големи неравности.Влажността на основата не трябва да е повече от 4%.

ІІ. Грундиране

С грундирането се осигурява по-добра адхезия на рулонната хидроизолация с основата т.с. с повърхността която подлежи на защита. Също така допълнително се премахват фините прахови частици които могат да нарушат адхезията. Грундирането се извършва със студен течен битумен грунд с време на изсъхване от 8 до 24 часа .

ІІІ. Залепване на изолацията

След грундиране на основата и изсъхването на грунда, се пристъпва към залепване на рулонната битумна хидроизолация за връхната конструкция. Залепването е газопламъчно с газова горелка и газ „пропан-бутан”. Загряването се осъществява по цялата долна повърхност на рулонната хидроизолация, като от пламъка на горелката битумът се разтопява и служи като лепило. Застъпването в надлъжна посока на рулата е минимално 8 см., а в напречна посока не по-малко 15 до 30 см. Основното изискване за осигуряване дълготрайността на хидроизолационната система е да бъде спазена стриктно технологията на полагане, трябва да е осигурена много добра адхезия към повърхностите, за да не се компрометира изолацията при деформации в мостовата конструкция.

Comments for this post are closed.