Технология за полагане на рулонен хидроизолационен материал върху дървена повърхност

Технология за полагане на рулонен хидроизолационен материал върху дървена повърхност:

Хидроизолационното покритие върху дървена повърхност се полага на покриви с минимален наклон 6%. Подлежащата на изолация дървена повърхност следва да е плътно накована с еднакви по дебелина дъски. Върху такава повърхност е необходимо да се използва хидроизолационна мушама с основа от нетъкан полиестер . Този тип материал е достатъчно здрав и еластичен, така че при разсъхването на дървото /при което се получава измятане или напукване/ да поеме натоварването.

Първият пласт хидроизолация се кове върху дървена повърхност с пирони с широки глави, като застъпите са съответно 80 мм в надлъжна и 150 мм в напречна посока. Заковаването става в лентата за застъпване, като разстоянието между пироните е 300 – 400 мм. Този пласт може да бъде заменен с ленти с ширина 300 мм успоредно наковани така, че да попаднат в средата на втория пласт изолация или парчета с размери 300 х 300 мм на разстояние 1 м по дължината на платното, шахматно разположени върху дървената повърхност. В този случай залепването става само там, където има първи пласт.

Вторият пласт се полага върху така създадената основа чрез газопламъчно залепване. Този пласт е последен и изложен пряко на слънчево греене. Препоръчва се той да бъде защитен с посипка. При този пласт важи същото правило за застъпите, както за първия. Тук отново се използва материал с полестерна основа. Мушамата се нагрява докато се разтопи полиетиленовия слой и леко се размекне битумната смес. Застъпите се оформят с мистрия така, че да се получи водоплътна връзка.

  • преди полагането на хидроизолацията следва да бъдат монтирани всички допълнителни елементи /улуци, скоби, обшивки, отдушници и др./;
  • върху дървото не е необходимо да се полага битумен грунд;
  • защитното полиетиленово фолио не се разлепва, то при нагряване се стопява;
  • препоръчително е е за втори пласт да се използва материал над 3,5 кг/м²;
  • при по-големи наклони под главата на пироните да се полагат шайби от хидроизолационен материал;
  • незалепените краища не трябва да се поправят чрез нагряване.
Comments for this post are closed.