Мостова хидроизолация

Специални хидроизолационни решения

1. пътна настилка
2. хидроизолационна мембрана
3. битумен грунд
4. бетонна носеща конструкция
5. мостова конструкция

Паркинг елементи

Специални хидроизолационни решения

1. трева
2. почва
3. паркинг елемент
4. пясъчна възглавница
5. дренажен слой ситен чакъл
6. геотекстил
7. почва

Тунелна хидроизолация

Специални хидроизолационни решения

1. обратен насип
2. геотекстил
3. TEFOND
4. хидроизолационна мембрана
5. хидроизолационна мембрана
6. битумен грунд
7. бетонна тунелна конструкция
8. бетонен фундамент