Противодимни покривни люкове Bilco

Противодимни покривни люкове Bilco

Противодимни покривни люкове Bilco

Описание:
 
Противодимните покривни люкове на Bilco са произведени в пълно съответствие с Европейския Регламент No 305/2011. Оценката е извършена на база на съответствието с изискванията на EN12101-2 2003-09. Противодимните люкове на Bilco могат да бъдат използвани едновременно като вентилационни клапи и за регулиране на температурата вътре в сградата. Bilco могат да осигурят оборудване за контролно управление на противодимни системи, вентилация и достъп. И двата вида покривни изходи – двойни или единични предлагат отлична превенция от топлинни мостове и въздухопропускливост и могат да бъдат произведени в специфични  размери за конкретни проекти.

 
Предимства:
 • дават възможност за удължаване на възможното време за евакуация и намаляват риска от вдишване на дим и токсични газове
 • подобряват видимостта, което позволява бързото локализиране на огнището от пожарникарите   
 • осигуряват защита срещу появяването на вторични огнища и разпространение на огъня   
 • извеждат вредните и взривоопасни газове   
 • осигуряват защита на конструкцията от разрушителната топлина от огъня   
 • редуцират се повредите по елементите на сградата   
 • могат да се използват за достъп и вентилация
Приложения:
 • жилищни с гради   
 • офиси и търговски площи   
 • сгради   
 • самолетни хангари   
 • аудитории    
 • концертни зали и театри   
 • конгресни центрове   
 • гимназии   
 • производствени предприятия   
 • търговски центрове   
 • училища   
 • болници   
 • дистрибуционни центрове   
 • домове за възрастни хора
Comments for this post are closed.