Покривни полимер-битумни мембрани

Въпроси и отговори

битумни

Колко слоя битумни мембрани трябва да се положат, за да се гарантира качествена и дълготрайна хидроизолация на плосък покрив?

При хидроизолиране на плоски покриви, като добра практика се е наложило изпълнението на два слоя полимер битумни мембрани. По този начин се намалява риска от компрометиране на хидроизолационната система вследствие на:

• човешка грешка;
битумни битумни
• механично въздействие

Битумната мембрана, използвана като финишен (втори) хидроизолационен слой следва да е с минерална посипка, за да се гарантира UV устойчивост и по-дълъг експлоатационен живот на покритието.

Хидроизолация на плосък покрив в един пласт е удачно решение, само когато битумната мембрана е сертифицирана за полагане в еднослойни системи (т.е. притежава необходимата дебелина, UVбитумни
устойчивост и якостни характериситики).

Забележка: Битумният грунд не осигурява водоплътност!
Той се използва за обработка на основата преди полагане на хидроизолационните мембрани с цел обезпрашаване и повишаване на адхезията.

Прочетете още : Покривни хидроизолационни системи с полимер битумни мембрани.


Как да комбинираме различните видове битумни мембрани в двуслойна хидроизолационна система?

Спесифицирането на покривно хидроизолационно решение (вид на битумните мембрани, последователност и обща дебелина) зависи от типа на покривната конструкция и конкретните изисквания/ условия на проекта! За да сте сигурни, че избраната ситема е най-подходящата за вашия покрив, препоръчваме да се обърнете към специалист.

Въз основа на нашия опит и познания, съветваме да не се прави компромис нито с първия слой – той осигурява връзката на хидроизолационната система с основата, нито с финишното покритие, което понася в по-голяма степен въздействията на външните атмосферни влияния.

Възможни са различни принципни комбинации на полимер-битумни мембрани в двуслойна покривна система:

хидроизолационна битумна мембрана                               според вида на армировката

първи слой                                                                            V   VA   P   P   FC

втори (завършващ) слой                                                       P    P   P   FC  FC


Как да комбинираме различните видове битумни мембрани в двуслойна
хидроизолационна система?

хидроизолационна битумна мембрана              според вида на полимерите
първи слой                                                  APP  SBS   APP    APAO
втори (завършващ) слой                            APP  APP  APAO   APAO   APAO

Забележка: При изграждане на покриви-градини, соларни покриви, паркинг-
покриви и др, в състава на покривната система влизат специални битумни мембрани, разработени за съответното приложение.

Прочетете още : Какво представляват полимер-битумните мембрани

Comments for this post are closed.