Екопарк /Ecopark/ – паркинг елементи от HDPE

Паркинг елементи

Паркинг елементи на Екопарк са съвременна иновационна система за изпълнение на затревени паркинги пред дома и офиса, пешеходни велоалеи в паркове, къмпинги, детски, спортни площадки и др. Паркинг елементите Ekopark са с размери 470х492х42мм. и имат специална система за закопчаване на отделните модули един към друг, като по този начин създават устойчива, здрава връзка и гладка повърхност. Всяка паркинг система изпълнена с Ecopark елементи има отлични характеристики при натоварване, като минималната устойчивост на смачкване е 2200 kN/кв.м. Модула на еластичност на материала при t 23°C e 220 MPa.

Паркинг елементи разрез

Начин на монтиране:

Етап 1
Направения подложен слой се заравнява и уплътнява. Върху него като разделителен слой се полага нетъкан геотекстил с тегло между 150 и 400 гр/кв.м.
Етап 2
В зависимост от предназначението и степента на натоварване се полага основен, добре подравнен почвен пласт с дебелина между 50 и 500 мм, състоящ се от ситен чакъл, хумус и пясък – поставени в тази последователност.
Етап 3
Поставят се модулните системи Екопарк
Етап 4
Спорен предназначението им вече разположените, нивелирани или подравнени по плоскост, Екопарк елементи се насипват с микс от хумусна почва и тревни смески или с мит чакъл.