Отдушници за плоски и скатни покриви

Отдушници

Отдушниците се прилагат за отвеждане в атмосферата на остатъчната строителна влага под хидроизолацията и влагата от обитаемите помещения в процеса на експлоатация. Използването им предотвратява „надуване” на хидроизолацията (образуване на мехури), отлепване на хидроизолацията, и др. Самият отдушник не намалява качеството на хидроизолацията, както и нейната водонепропускливост. Също така предотвратява сериозни неудобства, като загубата на свойствата на хидроизолацията.

Отдушници за плоски покриви

Отдушници

Отдушници за скатни покриви – Вентилационният комин се свързва с тръбите на отдушниците на обитаемите помещения – кухни, мокри помещения и др. и отвеждапарите в атмосферата. Състои се от плоска основа и въртяща се тръба. Тези отдушници са подходящи за използване на покриви с наклон между 8 ° и 50 °. За проветрение на таванското помещение, както и за вентилация благодарение на големият диаметър на тръбата. Могат да се монтират на покриви с покритие от битумни керемиди, модифициран битум, циментово – влакнести, естествени шисти, керамични керемиди или такива с листова стомана. Благодарение на характеристиките на използваните материали, отдушниците могат да се използват в работна темпетарура между -25 ° C и 100 ° C.

Отдушници

Отдушници подходящи при скатни покриви с битумни керемиди. Отдушниците трябва да са разположени така, че да осигурят приток на въздух при стрехата и отвеждането му при билото.

Отдушници

Comments for this post are closed.