Всичко за Отдушници на едно място

Отдушници

Отдушници

Описание:

Покривните отдушници позволяват на влагата и водните пари под хидроизолацията да бъдат отведени извън покривния пакет (топло- и хидроизолация). Отличават се с UV устойчивост, устойчиви на озон; отлична пластичност при ниски температури. Предлагат се във вариант:

  • Единичен отдушник – за стандартно приложение при хидроизолационна мембрана;
  • Двоен отдушник – позволява едновременното вентилиране и отвеждане на парите от топло – и хидроизолационния пакет на покрива.
За допълнително подсигуряване зоната на свързване, може да се използват и защитни фланци.
В зависимост от типа на хидроизолационната мембрана, отдушниците биват произвеждани от различни типове полимери:
  • TPE полимери – съвместими с полимер-битумни хидроизолации, устойчиви на газопламъчно третиране с открит огън;
  • PVC полимери – за синтетични PVC хидроизолации, с гладка периферия за пълно заваряване посреством автомати с гореш въздух;
  • TPO полимери – за синтетични TPO хидроизолации, с гладка периферия за пълно заваряване посреством автомати с гореш въздух.

Приложения:

За вентилиране и отвеждане на водните пари от покривната конструкция при хидроизолационни системи на нови или ремонт и реконструкция на съществуващи плоски покриви.
Comments for this post are closed.