Монтиране на битумните керемиди

Монтиране на битумните керемиди:

1. Битумните керемиди се полагат върху покриви с наклон над 12°. Те се монтират върху непрекъсната основа. При наклони от 12° до 18° е задължително да се положи подложен слой от битумна мушама за по-голяма сигурност.

2. Непрекъснатата основа може да се изпълни или от плътна дъсчена обшивка, или от хидрофобни дървесни плоскости (OSB). Минимална дебелина на основата – 20 mm.

3. Когато се използва дъсчена обшивка, дъските трябва да са сухи, плътно подредени, с еднаква дебелина и с максимална ширина 0,20 м. Ако дъските не са от сух дървен материал, с течение на времето, когато почнат да съхнат те се измятат и могат да нарушат целостта на битумните керемиди.

4. Полагането на битумните керемиди започва от стрехата. Ивиците на първия ред се поставят обърнати обратно (с жлебовете нагоре или се поставя лентов материал). Може да се използват и ивици битумни керемиди, на които са отрязани полите. Равната част на лентите трябва да покрива улука или да е наравно с челната дъска.

5. Така получените ленти се коват в горната си част на равни интервали и се залепват с газова горелка. Вторият ред покрива първия и се заковава и залепва изцяло. Следващият ред се монтира шахматно разположен спрямо предишния.

6. Закрепването на битумните керемиди се извършва чрез заковаване с пирони с широки глави на всяка ивица с дължина 1 m. Битумните керемиди се заковават на всеки жлеб, като гвоздеят преминава през две дебелини на битумните керемиди. При наклон над 60° се прави допълнително заковаване на 0.2 – 0.3 m от горния край.

7. Полите на битумните керемиди се нагряват с малка газова горелка или с горещ въздух и се залепват една върху друга.

8. За оформянето на билото, битумните керемиди се нарязват на отделни елементи във формата на трапец, огъват се след нагряване и се полагат, като си държи сметка за посоката на преобладаващите ветрове.

9. За оформяне на чело може да се използват или отделни ивици, както при билото или поцинкована ламарина.

10. Връзката стена покрив се оформя от предварително огънати битумни ивици, които се покриват с ламаринена обшивка.

11. При комини, откъм билото ивиците припокриват ламаринената обшивка. На тези места те се залепват плътно върху обшивката. В долната част ламаринената обшивка минава над битумните ивици. Всички допълнителни елементи на покрива: обшивки, отдушници, улуци и др. се монтират задължително преди поставянето на битумните керемиди. За да диша покрива и да не се получава конденз, задължително се поставят отдушници за проветрение.

Comments for this post are closed.