телефон: 02/ 483 17 77

моб. телефон: 0886 004 503

office@mkizosistemi.com

ул. „Николай Хайтов“ 32, 1172 София, България