Какво предтавляват полимер-битумните мембрани?

     Състав на полимер-битумните мембрани от модифициран битум

хидроизолации
хидроизолации
хидроизолации

Многообразието днес от битумни рулонни материали с различни характеристики и приложения е резултат от десетилетия на научни и технологични изследвания. Независимо, че този тип продукти са обект на непрекъснато развитие и усъвършенстване, основните елементи на битумните мембрани остават:

хидроизолации – битумен композит хидроизолации – минерална посипка
– армировка –  битумен композит
– битумен композит – армировка
– битумен композит

Армировка : междинен слой, от който зависят механичните качества на мембраната;

Битумен композит: смес от модифициран битум, полимери и пълнители, която реално осигурява водоплътността на материала и обуславя:

• Устойчивостта на високи температури;

• Гъвкавостта при ниски температури;

• Степента на UV устойчивост.

Финишно покритие : формира повърхността на мембраната, определя естетическия й вид (горен слой) и повишава устойчивостта на UV лъчение (горен слой);

Армировки*:

стъклофибърна армировка (V) – осигурява отлична дименсионна стабилност и предотвратява проблеми с нагъване на битумната мембрана. Стъклофибърната армировка може да бъде ламинирана с алуминиево фолио за постигане на пълна паронепропускливост.

полиестерна армировка (P) – произвежда се от нетъкан, негниещ полиестер, стабилизиран със стъкловлакнести нишки. Така усилената полиестерна армировка придава както здравина на битумната мембрана (якост на опън, относително удължение при скъсване и др.), така и стабилност на размерите.

композитна армировка (FC) – представлява усилена, негниеща армировка от нетъкан, двойноусукан полиестер от дълги нишки, стабилизиран надлъжно със стъклени влакна. Отличава се с изотропно поведение (еднакви качества във всички посоки). Битумните мембрани с композитна армировка притежават отлични якостни параметри (якост на опън, удължение при скъсване, съпротивление при разкъсване и др.). Същевременно са устойчиви на свиване, дори при значителен топлинен стрес върху покрива.

алуминиева вложка (ALU) – лист от алуминий, който гарантира абсолютна паронепропускливост. Този тип армировка се използва при битумни мембрани с приложение като пароизолация, с цел предотвратяване навлизането на влага в последващия топлоизолационен слой.


Битумен композит:

Съществуват различни теории кой и кога е направил първите модификации на дестилиран битум. Съгласно повечето източници, APP хидроизолационните мембрани са създадени в Италия в началото на 70-те години на миналия век. По това време е направено откритието, че чрез добавяне на атактен полипропилен (вторичен продукт от полимеризация на пропилен) към битума се получава композит с хидроизолационни качества, пластичност и устойчивост на високи температури.

Тези свойства са резултат от достигане фаза на полимеризация на дестилирания битум и превъзхождат значително параметрите на използвания до тогава оксидиран битум. Комбинацията от APP битумен композит с армировка позволява производството на рулонен хидроизолационен материал със сравнително малка дебелина и тегло.хидроизолации

APP битумните мембрани притежават: 

 

• Висока UV устойчивост;

• Висока топлинна устойчивост;

• Добра огъваемост при ниски темеператури.

 

Подходящи са за географски зони с топъл климат. Могат да бъдат полагани по открити повърхности, изложени на UV лъчение.

 


Битумен композит:

Днес на пазара на битумни хидроизолации се предлагат иновативни продукти, които съчетават предимствата едновременно на APP и SBS материалите. Такива са APAO битумни мембрани, при които дестилираният битум е модифициран с атактен поли-алфа олефин.

APAO молекулите са съвместими в много висока степен с битума, което позволява постигане на отлични, дълготрайни и постоянни качества на хидроизолациите,

включително:хидроизолации

 

• Отлична UV устойчивост;

• Отлична топлинна устойчивост;

• Отлична огъваемост при ниски температури;

Този тип хидроизолационни мембрани са практически нестареещи!

 

Подходящи са за всякакви климатични зони и приложения, характерни за полимер-битумните мембрани.

 


Битумен композит:

Характеристики APP SBS APAO

Гъвкавост при ниски

температури 0°C / -20°C -15°C / -30°C -25°C / -35°C

Топлинна устойчивост 140°C 90°C 140°C

UV устойчивост +++ ++ ++++

Възможност за стъпване

върху мембраната +++ + ++++

Обработка на детайли ++ ++++ ++++


Финишни покрития:

минерална посипка (GR) – произвежда се от ситно раздробени шисти или керамични частици. Използването на специални базалтови шисти и гранули* осигурява максимална защита на битумната мембрана (завършващ хидроизолационен слой) от UV лъчение и механично въздействие, тъй като този тип посипка се отличава с:

по-добросцеплениесбитума;

по-ограниченообрушване;

равномерноитрайнооцветяване.

Възможноепроизводствонабитумнимембранисвсякакъвцвятминералнапосипка, катостандартнитевариантиса: кафяво, зелено бяло, тъмносиво, червено.


Финишни покрития:

Кварцов пясък или талк – покрива горната повърхност на битумната мембрана, като я предпазва от слепване за периода на съхранение.

Полиетиленов филм – покрива долната повърхност на битумната мембрана, като я защитава от въздействието на слънчевите лъчи за времето на съхранение. Този слой подлежи на газопламъчно нагряване в процеса на полагане.

хидроизолации хидроизолации хидроизолации хидроизолации хидроизолации


 

Comments for this post are closed.