Инструкция за полагане на листов хидроизолационен материал при зимни условия

Инструкция за полагане на листов хидроизолационен материал при зимни условия:

  • Повърхността, върху която ще се полага материалът трябва да е чиста, равна циментова замазка или изравнителен бетон, с необходимия наклон, суха, без стърчащи нагоре предмети и вдлъбнатини. Преди полагане трябва да се почисти от прах, маслени остатъци и други.
  • Бетоновата повърхност трябва да се грундира. Това гарантира оптимално сцепление с основата.
  • След изсъхване на битумния грунд се пристъпва към полагане на материала. Преди полагането на модифицираните битумни хидроизолационни мушами трябва да се монтират всички водоприемници, отдушници, улуци и други.
  • Преди залепването на всяко руло мушамата се поставя на място и се развива така, че да се получи застъпване на предшестващите ивици с 80мм в надлъжна посока и 150 мм в напречна.
  • През зимата ролките трябва да се съхраняват при температури над 5°С 24 часа преди полагане и не трябва да се оставят навън за цяло денонощие. Само мембраните, които ще се полагат през деня трябва да се изваждат на строителната площадка. Ако не са спазени горепосочените условия и материалът не е темпериран има опасност от напукване на хидроизолационната мембрана. В такъв случай отпадат гаранционните условия.
  • Дъждът, снегът, ледът и високата влажност могат да повлияят неблагоприятно на степента на залепване на мембраната към основата и при застъпванията. Освен това влагата между мембраната и основата е благоприятно условие за появата на балони.
  • Рулата да се разтоварват внимателно, без да се хвърлят на земята.
  • Фирмата не носи отговорност за дефекти, предизвикани от неправилно съхранение или неправилно полагане на хидроизолационни материали.
Comments for this post are closed.