Инстрикции за монтаж на битумни керемиди Tegola Canadese Master

Битумни керемиди въведение

битумни керемиди

Предпоставка за правилното и лесно полагане на битумни керемиди е покривната обшивка да бъде гладка, чиста и суха. Тя може да бъде изпълнена от калибровани дъски, OSB плоскости или друга равна дървена основа.

МАРКИРАНЕ НА ПОКРИВА

За да се извърши по-бърз и лесен монтаж се препоръчва покривът да бъде оразмерен по следната схема (фиг. 1):

 • прекарваме с маркер (оразмерителна ролетка) линията Х-У, успоредна на улука, на разстояние 33 см от стрехата;
 • определяме приблизително центъра на покрива и фиксираме т.А;
 • от всяка страна на т.А, на произволно равно разстояние (около 150 см) от нея, по линията Х-У определяме и маркираме т.B и т.C;
 • като използваме отново оразмерителната рулетка (маркера), с единия й край прикрепен към т.B и с дължина по-голяма от разстоянието AB (примерно около 200 см), но по-малко от разстоянието BC, описваме дъга над т.A. Повтаряме същата операция с център т.C и описваме втора дъга;
 • пресечната точка на двете дъги е в т.D, която като я съединим с т.А ни определя линията А-D, перпендикулярна на линията Х-У;
 • прекарваме линията Z на разстояние 16,6 см от А-D и линията К, на разстояние от 33,3 см от А-D към върха на покрива, успоредни на нея;
 • започвайки от линията Х-У, правим други хоризонтални успоредни на Х-У линии на разстояние 14,3 см, до достигане на капаците.

фиг. 1 Маркиране на покрива

битумни керемиди

ПОЛАГАНЕ НА БИТУМНИТЕ КЕРЕМИДИ

Положете газопламъчно ивица от битумна мембрана по протежение на стрехата, с широчина 25 см. (фиг.2);
Положете първия ред битумни керемиди, подравнени по линията A-D (фиг.3). Положете втория ред битумни керемиди, подравнени по линията Z. Положете третия ред битумни керемиди, подравнени по линията К. Полагането на четвъртия ред битумни керемиди стартира отново от линията Z. Полагането на петия ред битумни керемиди стартира отново от линията А-D.
Подвеждането и подравняването на керемидите са улеснени чрез използването на прорези (маркери) в горният край на всеки лист битумна керемида.

Фиг. 2 Газопламъчно полагане на битумна мембрана и стартиращ ред

битумни керемиди

битумни керемиди

НАКЛОНИ

Минималният наклон, при който се извършва механичен монтаж на битумни керемиди с пирони е 35 % ( 200). При изпълнението на покриви в планински райони или при дължина на ската, по-голяма от 7 м, се обърнете към представител на ВИ ДЖИ ЕФ за допълнителна информация по уточняване на детайлите.

МЕХАНИЧЕН МОНТАЖ (КОВАНЕ) НА БИТУМНИТЕ КЕРЕМИДИ

Използвайте поцинковани или галванизирани пирони с по-широки глави, с дължина, съобразена с дебелината и типа на покривната повърхност. Приковете всеки лист битумна керемида MASTER с четири пирона, точно в зоната, показана на фиг.4. Уверете се, че пиронът е приковал и битумната керемида, намираща се под тази, която в момента монтирате.
ВАЖНО: За наклони, по-големи от 600, използвайте шест пирона за монтажа на всеки лист битумна керемида, като дублирате пироните във втората и третата зона на приковаване на керемидата, по начина, оказан на фиг.5.

битумни керемиди

БИЛА

Монтирайте последния ред битумни керемиди, така, че нелицевата част на листа да излиза над билната линия и прегънете надстърчащата част на керемидата, за да защитите билото.
За да получите билните елементи, нарежете битумната керемида на 3 части (фиг.6). Преди да ги монтирате, отстранете предпазния филм от обратната страна на билните елементи, прегънете ги и ги позиционирайте по протежение на билната линия (виж фиг.7). Фиксирайте билният елемент с по два пирона, в зоната, която ще бъде препокрита от следващия билен елемент.(фиг.7). Видимата част на билния елемент е 14,3 см.

битумни керемиди

УЛАМА

Апликирайте битумна мембрана (с ширина 100 см), симетрично на централната ос на уламата по протежението й, след което апликирайте битумните керемиди върху мембраната.
Положете битумните керемиди по единия от скатовете на покрива и ги задигнете по срещуположния скат най-малко на 25 см от центъра на уламата.
Положете битумните керемиди и по другия скат на покрива, така че те леко да припокриват центъра на уламата. Маркирайте центъра на уламата като използвате оразмерителна ролетка, изрежете битумните керемиди от втория скат, водейки се по маркираната линия по протежение на уламата. Подлепете внимателно керемидите в зоната на изрязване с Bitustick. Не използвайте пирони за фиксиране на керемидите най-малко на разстояние от 40 см от центъра на уламата.(фиг.8)

битумни керемиди

ДЕТАЙЛИ

Всички детайли (комини, улами, бордове и др.) могат да бъдат изпълнени с обшивки (от медна или прахово боядисана ламарина и др) или с битумна мембрана. Покривните аксесоари TEGOLA CANADESE като: покривни прозорци ZENITH, стопери за сняг, отдушници и други, гарантират окомплектоването на покрива с всички необходими детайли и осигуряват цялостното завършване на покривната система.
Битумните керемиди MASTER са със самозалепващи се езици, които се активират с повишаване на температурата и осигуряват цялостното залепването на керемидите една за друга, с което се предотвратява възможността вятъра да ги повдигне. При полагане на битумните керемиди при студено време или във ветровити райони е необходимо керемидите да бъдат темперирани в отопляемо помещение и трябва да се притиснат една към друга, за да се осигури залепването помежду им.

ВНИМАНИЕ

 • Не съхранявайте палетите един върху друг, за да предотвратите залепването на керемидите една за друга в опаковките!
 • Не излагайте палетите под пряко въздействие на атмосферните влияния!
 • Използвайте битумни керемиди с един и същ производствен код (партида) за направата на един покрив!
 • Битумните керемиди трябва да се полагат при температура на въздуха, не по-малка от 50С и в слънчево време!
Comments for this post are closed.