Защо скатният покрив да бъде вентилиран

Скатният покрив – концепцията за вентилирани конструкции предполага поддържане на постоянна вътрешна температура с минимален енергиен разход. Допълнителните ползи са защита от влага и мухъл и по-дълъг експлоатационен живот на покрива.

Защо скатният покрив да бъде вентилиран

При изграждането на този тип покривна конструкция се оставя въздушна междина (Вентилационна камера), оформена над топлоизолационния слой и дъсчената обшивка, която спомага за постоянна обмяна на въздуха. Посредством конвекция и кондукция през стрехите (въздушен вход), и под влиянието на слънчевата радиация, въздушните маси се нагряват, увеличават обема си, намаляват масата си и се издигат към билото/отдушниците на покрива (въздушен изход). От там те напускат покривната конструкция и освобождават място за навлизане на свеж въздух през стрехите. Така по естествен начин се елиминира повишаване на температурата в подпокривните пространства през топлите месеци. През зимата циркулацията на въздуха предотвратява кондензация на водни пари в топлоизолационния слой и следователно гарантира запазване на качеството и функционалността на покривната конструкция.
През летния сезон циркулацията на въздуха във вентилационната камера гарантира по-ниски температури в сградата. Това води до по-добър микроклимат и комфорт в помещенията и възможност за оптимално използване на подпокривното пространство.

Летен сезон

Защо скатният покрив да бъде вентилиран

През зимните месеци ниските температури могат да причинят нежелан конденз и поява на мухъл. Циркулацията на въздуха при вентилирания покрив гарантира, че топлоизолацията остава суха, като в същото време удължава експлоатационния живот на конструкцията. Също така могат да се образуват натрупвания от сняг и ледунки по стрехите, което да доведе до инфилтрация и компрометиране на хидроизолационното покритие. Естествената вентилацията не позволява образуването на такива маси, като равномерно топи снега; премахва ледените „тапи” в казанчетата и олуците и предотвратява увреждането им.

Зимен сезон

Защо скатният покрив да бъде вентилиран

За да се постигне достатъчна циркулация на въздуха, вентилационната камера трябва да е с определена височина, която зависи от дължината и наклона на ската.
Необходимите условия за естествена циркулация на въздуха във вентилиран
покрив включват:

  • Покривът да е скатен;
  • Наличие на отвори при стрехите и отдушници, през които въздушните маси да преминават свободно;
  • Температурна разлика между въздуха във вентилационната камера и този извън покривната конструкция.

Площта на отворите при стрехите, броят и големината на отдушниците също са в пряка зависимост от дължината на ската и неговия наклон.

 

Comments for this post are closed.