Елементи на вертикален скатен покрив

скатен покрив

Елементи на вертикален скатен покрив:

ПАРОКОНТРОЛНА МЕМБРАНА – контролира количеството водни пари, което навлиза от вътрешността на сградата в покривната конструкция. Полага се преди топлоизолационния слой.

РЕБРО – елемент на носещата дървена конструкция.

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ – стандартно се изпълнява от плочи каменна минерална вата. Осигурява топлинен комфорт и енергийна ефективност. Отличава се със звукоизолационни качества и пожароустойчивост.
ЛЕТВИ И КОНТРАЛЕТВИ – надграждат основната дървена конструкция на скатния покрив. Осуряват пространство за топлоизолационен слой с оптимална дебелина. Формират вентилационна камера с проектно заложена височина.
ПАРОДИФУЗНА МЕМБРАНА – позволява отвеждане на водните пари от вътрешността на покривната конструкция към вентилационната камера. Същевременно защитава дървената конструкция и топлоизолационния слой, тъй като не пропуска влага и студен въздух навътре.

СТРАНИЧНА ЧЕЛНА ДЪСКА – елемент, който придава завършеност на покривната конструкция.
ДЪСЧЕНА ОБШИВКА – оформя покривната равнина и осигурява основа за изпълнение на хидроизолационните пластове (подкеремидна мембрана и финишно покритие от битумни керемиди).
ОБШИВКА НА СТРАНИЧНА ЧЕЛНА ДЪСКА – служи за защита на страничната челна дъска от атмосферните
влияния и осигурява водоотвеждане към олука.
ЧЕЛНА ДЪСКА – елемент, завършващ дъсчената обшивка на покрива. Служи като основа за монтаж на системата от безшевни олуци.
ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ (ЗАМЕСТВАЩ ОЛУК ) – завършващ елемент, който предотвратява стичане на вода по челната дъска и фасадата. Препоръчва се при изпълнение на алпийски покриви.
ОТВОР – изпълнява се при покриви с отдушници, когато билото не е вентилируемо.

КОМИННА ОБШИВКА – допринася за водоплътността в рисковите зони около комина.
ШАПКА ЗА КОМИН – предпазва от навлизане на птици, дъждовна вода, сняг, листа и др.
БИТУМНА МЕМБРАНА – осигурява водоплътност в зоната на уламата.
ПОДКЕРЕМИДНА МЕМБРАНА – изпълнява се преди финишното покритие от битумни керемиди с цел гарантирана водоплътност на покривната система.
САМОЗАЛЕПВАЩА МЕМБРАНА – изпълнява се вместо подкеремидна мембрана при покриви с малък наклон
(12-15 ◦).
ОЛУК И ВОДОСТОЧНА ТРЪБА – система за водоотвеждане.

МРЕ ЖА СРЕЩУ НАСЕКОМИ – предпазва от навлизане на насекоми и птици.
БИТУСТИК – битумно лепило за обработка на детайли.
ВЕНТИЛИРУЕМО БИЛО – изпълнява функцията на въздушен изход в система „Вентилиран покрив”.
ОТДУШНИК – аксесоар за завършване на предварително оформените отвори. Изпълняват се като алтернатива на винтилируемото било.
ПОКРИВЕН ПРОЗОРЕЦ – елемент на покриви с използваемо подпокривно пространство – осигурява
светлина и усещане за простор.
ЛАМПЕРИЯ НА СТРЕХА – завършващ декоративен елемент.

Comments for this post are closed.