Дейности развивани и предлагани от МК Изосистеми на клиентите си пълен спектър от услуги свързани с изграждането или реновирането на хидроизолационни системи и покривни конструкции.

Проектиране и монтаж на хидроизолация на плоски и скатни покриви (покривни хидроизолации), хидроизолации на основи, хидроизолации на мостове, хидроизолации на тунели, хидроизолации на басейни, хидроизолации на фундаменти.

Хидроизолацията на плоски покриви е изключително важно да бъде изпълнена с качествени материали. Предлаганите от нас материали отговарят на всички изисквания за влагане в строителството. Притежават сертификати за произход и качество.

 • Цялостни решения за хидроизолация на покриви и хидроизолация на основи
 • Полагане на хидроизолация и хидроизолационни системи
 • Полагане на хидроизоизолация на плосък покрив със стоманобетонна основа
 • Полагане на хидроизоизолация на плосък покрив с LT ламарина
 • Полагане на хидроизоизолация на плосък покрив с дървена контрукция
 • Полагане на хидроизоизолация на плосък покрив- градина (озеленен покрив)
 • Полагане на хидроизоизолация на плосък покрив- хидроизолация на тераси
 • Полагане на хидроизолация на скатен покрив с битумни керемиди
 • Полаганена хидроизолация на мостови съоръжения
 • Полаганена хидроизолация на паркинги
 • Ремонт на покриви на панелни блокове
 • Ремонт на покриви на цехове
 • Ремонт на покриви на офис сгради
 • Ремонт на покриви на промишлени сгради
 • Ремонт на покриви на къщи

През последните години, ние от МК ИЗОСИСТЕМИ обръщаме специално внимание на обекти изискващи рехабилитация и ремонт на покриви. Изпълнили сме множество ремонтни дейности по покриви на офис сгради, хотели, административни сгради, панелни блокове.