Битумни хидроизолационни мембрани – APP (АПП)

Битумни хидроизолационни мембрани

Приложение и характеристики

 • Ремонт на покриви
 • Добра гъвкавост при ниски температури
 • Много добра топлоустойчивост
 • Устойчивост на стареене
 • Много добра устойчивост на UV лъчи
 • Лесен за работа

Битумни хидроизолационни мембрани са произведени от висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, атактен полипропилен (АPP) и селективно подбран стабилизиращ пълнител. Подходящи за ремонт на покриви и направа на нова хидроизолация. Неговите превъзходни качества са силно изразени в двете основни характеристики: топло и студоустойчивост. Посочените характеристики влияят положително и директно върху устойчивостта на материала на стареене, а оттам и на по-голямата продължителност на живот на покривната система. Мембрани, притежаващи висока устойчивост на стареене и поддържащи големи температурни амплитуди,са подходящи за всякакъв тип географски райони, като тяхното приложение е особено подходящо за горещи климатични райони и за направа на топлоизолирани покривни системи. Битумният композит благодарение на неговата специфична формула е слабо чувствителен към стареене, причинено от UV-лъчи, и е пригоден за възможността да се ходи по мембраните по време на полагането им, както и при високи външни температури – изисквания към покрива, които дори от естетическа гледна точка трябва да бъдат перфектни.

Битумни хидроизолационни мембрани – SBS (СБС)

Битумни хидроизолационни мембрани

Приложение и характеристики

 • Ремонт на покриви
 • Повишена гъвкавост при ниски температури
 • Добра топлоустойчивост
 • Устойчивост на стареене
 • Устойчивост на UV лъчи
 • Лесен за работа

Битумните мембрани са произведени от висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, стирен бутадиен стирен (SBS) и селективно подбран стабилизиращ пълнител. Подходящ за ремонт на покриви и направа на нова хидроизолация. Неговите превъзходни качества са силно изразени в двете основни характеристики: студоустойчивост и еластичност. Посочените характеристики влияят положително и директно върху устойчивостта на материала на стареене, а оттам и на по-голямата продължителност на живот на покривната система. Мембрани, притежаващи висока устойчивост на напукване,са подходящи за всякакъв тип географски райони и за топлинно натоварени топлоизолирани покривни системи. Тяхната много добра огъваемост при отрицателни температури позволява лесна манипулация по време на полагането и отлично пасва на студените климатични зони. Битумният композит може да бъде повлиян от UV-лъчи. За получаване на висока UV устойчивост и устойчивост на стареене, горната повърхност на мембраната трябва да се защити с минерална посипка или такава без посипка да бъде положена под тежка защита като бетонова плоча или баласт.

Битумни хидроизолационни мембрани – APAO (АПАО)

Битумни хидроизолационни мембрани

Приложение и характеристики

 • Ремонт на покриви
 • Отлична гъвкавост при ниски температури
 • Отлична топлоустойчивост
 • Изключителна устойчивост на стареене
 • Много добра устойчивост на UV лъчи
 • Лесен за работа

Битумните мембрани са произведени от висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, аморфен поли-алфа олефин (АPAO) и селективно подбран стабилизиращ пълнител. Подходящи за ремонт на покриви и направа на нова хидроизолация. Неговите превъзходни качества са силно изразени в три основни характеристики: топло и студоустойчивост и изкючителна устойчивост на стареене. Битумният композит благодарение на неговата специфична формула е почти нечувствителен към стареене, причинено от UV-лъчи, и е пригоден за възможността да се ходи по мембраните по време на полагането им, както и при високи външни температури – изисквания към покрива, които дори от естетическа гледна точка трябва да бъдат перфектни.

Битумни мембрани за специални приложения

Битумни хидроизолационни мембрани

Приложение и характеристики

 • Добра гъвкавост при ниски температури
 • Много добра топлоустойчивост
 • Устойчивост на стареене
 • Много добра устойчивост на UV лъчи
 • Лесен за работа

Битумните мембрани са произведени от висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, атактен полипропилен (АPP) и селективно подбран стабилизиращ пълнител. Неговите превъзходни качества са силно изразени в двете основни характеристики: топло и студоустойчивост. Битумният композит благодарение на неговата специфична формула е слабо чувствителен към стареене, причинено от UV-лъчи, и е пригоден за възможността да се ходи по мембраните по време на полагането им, както и при високи външни температури. Битумните мембрани със специално приложение са чудесен избор при направа на пароизолация, пародренаж, при изпълнение на мостове и виадукти, покрив-градина или при необходимост от изпълнение на детайли с устойчива на огън мембрана.