Технология за полагане на хидроизолационен материал върху метални повърхности

Технология за полагане на хидроизолационен материал върху метални повърхности:

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

  1. Антикорозионен грунд
  2. Битумен грунд
  3. Хидроизолационна мембрана ПОЛИЗОЛ П.
  4. Газова горелка

Read more

Технология за полагане на рулонен хидроизолационен материал върху дървена повърхност

Технология за полагане на рулонен хидроизолационен материал върху дървена повърхност:

Хидроизолационното покритие върху дървена повърхност се полага на покриви с минимален наклон 6%. Подлежащата на изолация дървена повърхност следва да е плътно накована с еднакви по дебелина дъски. Върху такава повърхност е необходимо да се използва хидроизолационна мушама с основа от нетъкан полиестер . Този тип материал е достатъчно здрав и еластичен, така че при разсъхването на дървото /при което се получава измятане или напукване/ да поеме натоварването.

Първият пласт хидроизолация се кове върху дървена повърхност с пирони с широки глави, като застъпите са съответно 80 мм в надлъжна и 150 мм в напречна посока. Заковаването става в лентата за застъпване, като разстоянието между пироните е 300 – 400 мм. Този пласт може да бъде заменен с ленти с ширина 300 мм успоредно наковани така, че да попаднат в средата на втория пласт изолация или парчета с размери 300 х 300 мм на разстояние 1 м по дължината на платното, шахматно разположени върху дървената повърхност. В този случай залепването става само там, където има първи пласт.

Read more

Инструкция за полагане на листов хидроизолационен материал при зимни условия

Инструкция за полагане на листов хидроизолационен материал при зимни условия:

  • Повърхността, върху която ще се полага материалът трябва да е чиста, равна циментова замазка или изравнителен бетон, с необходимия наклон, суха, без стърчащи нагоре предмети и вдлъбнатини. Преди полагане трябва да се почисти от прах, маслени остатъци и други.
  • Бетоновата повърхност трябва да се грундира. Това гарантира оптимално сцепление с основата.
  • След изсъхване на битумния грунд се пристъпва към полагане на материала. Преди полагането на модифицираните битумни хидроизолационни мушами трябва да се монтират всички водоприемници, отдушници, улуци и други. Read more