Технология за полагане на рулонни битумни хидроизолации на мостови конструкции

Технология за полагане на рулонни битумни хидроизолации на мостови конструкции:

І. Подготовка на основата

От голямо значение за осигуряване дълготрайност и добри показатели на рулонната битумна хидроизолация е основата, върху която ще бъде положена. Основата трябва да бъде чиста, здрава, почистена от прах и органични замърсители. Също така основата трябва да е с минимална якост от 20MPa, да бъде равна, с цел недопускане на деформиране и скъсване на хидроизолацията, поради големи неравности.Влажността на основата не трябва да е повече от 4%.

Read more