General Reflect – покривни рефлексни бои

General Reflect - покривни рефлексни бои

General Reflect – покривни рефлексни бои

Описание:

General Reflect е гама от специални покривни светлоотразителни бои, със сертификат* за светлоотразителна способност (R), топлинно излъчване (E) и индекс на светлоотразяване (SRI).
Стойностите на тези параметри са от основно значение за намаляване на ефекта „градски топлинен остров” (повишаване на температурата на въздуха, поради прегряване на сградните повърхности) и удължаване на експлоатационния живот на покривните мембрани.
Боите General Reflect се отличават със светлоотразителна способност > 80 %. Нанесени върху битумни мембрани понижават температурата на покрива от 80С на < 40С!
*Продуктите са сертифицирани чрез SRI тестове за светлоторазителна способност, извършени в EELab, University of Modena and Reggio Emilia.

Приложения:

Специалната нанотехнология, използвана за производството на бяла боя General Reflect, като защитно и светлоотразяващо крайно покривно покритие, допринася за:
 • понижаване на работните температури на покрива и удължаване живота на хидроизолационните слоеве;
 • ограничаване проявлението на ефекта „градски топлинен остров”;
 • повишаване производителността на покривните фотоволтаични системи.

Противодимни покривни люкове Bilco

Противодимни покривни люкове Bilco

Противодимни покривни люкове Bilco

Описание:
 
Противодимните покривни люкове на Bilco са произведени в пълно съответствие с Европейския Регламент No 305/2011. Оценката е извършена на база на съответствието с изискванията на EN12101-2 2003-09. Противодимните люкове на Bilco могат да бъдат използвани едновременно като вентилационни клапи и за регулиране на температурата вътре в сградата. Bilco могат да осигурят оборудване за контролно управление на противодимни системи, вентилация и достъп. И двата вида покривни изходи – двойни или единични предлагат отлична превенция от топлинни мостове и въздухопропускливост и могат да бъдат произведени в специфични  размери за конкретни проекти.
 
Предимства:
 • дават възможност за удължаване на възможното време за евакуация и намаляват риска от вдишване на дим и токсични газове
 • подобряват видимостта, което позволява бързото локализиране на огнището от пожарникарите   
 • осигуряват защита срещу появяването на вторични огнища и разпространение на огъня   
 • извеждат вредните и взривоопасни газове   
 • осигуряват защита на конструкцията от разрушителната топлина от огъня   
 • редуцират се повредите по елементите на сградата   
 • могат да се използват за достъп и вентилация
Приложения:
 • жилищни с гради   
 • офиси и търговски площи   
 • сгради   
 • самолетни хангари   
 • аудитории    
 • концертни зали и театри   
 • конгресни центрове   
 • гимназии   
 • производствени предприятия   
 • търговски центрове   
 • училища   
 • болници   
 • дистрибуционни центрове   
 • домове за възрастни хора

Покривни полимер-битумни мембрани

Въпроси и отговори

битумни

Колко слоя битумни мембрани трябва да се положат, за да се гарантира качествена и дълготрайна хидроизолация на плосък покрив?

При хидроизолиране на плоски покриви, като добра практика се е наложило изпълнението на два слоя полимер битумни мембрани. По този начин се намалява риска от компрометиране на хидроизолационната система вследствие на:

• човешка грешка;
битумни битумни
• механично въздействие

Битумната мембрана, използвана като финишен (втори) хидроизолационен слой следва да е с минерална посипка, за да се гарантира UV устойчивост и по-дълъг експлоатационен живот на покритието.

Read more