Противодимни покривни люкове Bilco

Противодимни покривни люкове Bilco

Противодимни покривни люкове Bilco

Описание:
 
Противодимните покривни люкове на Bilco са произведени в пълно съответствие с Европейския Регламент No 305/2011. Оценката е извършена на база на съответствието с изискванията на EN12101-2 2003-09. Противодимните люкове на Bilco могат да бъдат използвани едновременно като вентилационни клапи и за регулиране на температурата вътре в сградата. Bilco могат да осигурят оборудване за контролно управление на противодимни системи, вентилация и достъп. И двата вида покривни изходи – двойни или единични предлагат отлична превенция от топлинни мостове и въздухопропускливост и могат да бъдат произведени в специфични  размери за конкретни проекти.
 
Предимства:
 • дават възможност за удължаване на възможното време за евакуация и намаляват риска от вдишване на дим и токсични газове
 • подобряват видимостта, което позволява бързото локализиране на огнището от пожарникарите   
 • осигуряват защита срещу появяването на вторични огнища и разпространение на огъня   
 • извеждат вредните и взривоопасни газове   
 • осигуряват защита на конструкцията от разрушителната топлина от огъня   
 • редуцират се повредите по елементите на сградата   
 • могат да се използват за достъп и вентилация
Приложения:
 • жилищни с гради   
 • офиси и търговски площи   
 • сгради   
 • самолетни хангари   
 • аудитории    
 • концертни зали и театри   
 • конгресни центрове   
 • гимназии   
 • производствени предприятия   
 • търговски центрове   
 • училища   
 • болници   
 • дистрибуционни центрове   
 • домове за възрастни хора

Покривни изходи Bilco

Покривни изходи Bilco

Покривни изходи Bilco

Описание:
 
Покривните изходи на Bilco осигуряват безопасен и удобен достъп до покрива, посредством вътрешна стълба, мачтова стълба или сервизно стълбище. Големите размери покривни изходи са подходящи за пренасяне и преместване на техника от и в сградата. Всеки алуминиев изход има 10 годишна гаранция. Бордът е произведен с метална рамка, включваща завършваща профилна система Bilclip ®, която е съвместима с всякакви видове хидроизолационни мембрани. В резултат значително се намаляват времето и разходите за монтаж и се осигурява по ефективен механичен завършек. Алтернативен вариант е да се използва метална обшивка, с цел да се улесни монтажът на работната площадка. Това решение е изключително подходящо за метални покриви, както и при мазани хидроизолационни покрития. Предлагат се и нестандартни конструкции за покривни люкове, които могат да включват: опции за защита, автоматизирано управление, финишни покрития в различен цвят, както и допълнителни средства за обезопасяване.
 
Предимства:
 • водонепроницаема конструкция   
 • топлоизолирани – без термомостове    
 • напълно изолирани и въздухоплътни за постигане на енергийна ефективност   
 • повдигащи механизми за плавна и лесна работа с една ръка   
 • устойчиви на корозия части   
 • завършваща профилна система Bilclip ® за лесен монтаж   
 • възможност за нестандартни размери на конструкцията   
 • отговарят на изискванията за ръчно обслужване   
 • люковете могат да бъдат произведени с обрамчваща обшивка
Приложения:
 • банки   
 • затвори   
 • заводи   
 • ресторанти за бързо хранене   
 • физкултурни салони    
 • болници   
 • хотели   
 • многоетажни жилища   
 • офис сгради   
 • производствени предприятия   
 • училища   
 • търговски центрове   
 • складове

Битумни хидроизолациии за специални приложения

Битумни хидроизолациии за специални приложения

Битумни хидроизолациии за специални приложения

Битумните хидроизолационни мембрани за специални приложения се използват при:
 • изграждане на мостове и виадукти;
 • изпълнение на покриви-градини;
 • изпълнение на соларни покриви;
 • изискване за огнеустойчива конструкция;
 • направа на пароизолация или пародренаж;
 • директно полагане върху EPS и XPS топлоизолации;
 • хидроизолиране, изключващо газопламъчно третиране;
Тези мембрани са произведени от висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, атактен полипропилен (АPP) или стирен-бутадиен-стирен (SBS), и селективно подбран стабилизиращ пълнител.

APAO битумни хидроизолационни мембрани

APAO битумни хидроизолационни мембрани

APAO битумни хидроизолационни мембрани

Описание:

APAO битумните  мембрани съчетават предимствата на APP и SBS хидроизолациите:
 • устойчивост на топлина и UV лъчи;
 • изключителна огъваемост;
 • лесно полагането при по-ниски температури;
 • много голяма якост на механично натоварване;
 • отлична адхезия към основата;
 • дименсионна стабилност.
Този тип хидроизолации не са чувствителни към UV лъчи. Поради това, APAO битумните мембрани не се нуждаят от минерална посипка или допълнителна тежка защита.
Произвеждат се от висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, атактен поли-алфа олефин (АPAO) и селективно подбран стабилизиращ пълнител.
Благодарение на високата съвместимост на APAO молекулите с битума, се постигат отлични, дълготрайни и постоянни качества на хидроизолационните мембрани.

Приложения:

 • Едно и двупластови хидроизолационни системи за плоски покриви, подложени на интензивно слънцегреене и високи работни температури;
 • Соларни покриви.

Продукти APAO битумни хидроизолации:

 • Phoenix Super APAO -35°C
 • Polar APAO -30°C
 • Galaxy APAO -25°C

SBS битумни хидроизолационни мембрани

SBS битумни хидроизолационни мембрани

SBS битумни хидроизолационни мембрани

 

Описание:

Хидроизолационните SBS битумни мембрани се отличават с много добра огъваемост и по тази причина функционират изключително успешно при ниски температури в студени климатични зони.
Еластичността на SBS битумните мембрани е резултат от специфичната формула, по която се произвеждат – висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, стирен бутадиен
стирен (SBS) и селективно подбран стабилизиращ пълнител.
Композитът на този тип хидроизолации може да се повлияе негативно от UV лъчите, затова битумната мембрана трябва да бъде покрита задължително с минерална посипка и/или слой тежка защита (баласт,
чакъл и др.).

Приложения:

Подходящи са за разнообразни приложения, и най-вече за метални конструкции; конструкции, подложени на сериозни натоварвания; покривни хидроизолационни системи с послоен монтаж; основи и фундаменти,
и др.

Продукти SBS битумни хидроизолации:

 • Saturnus SBS -30°C
 • Uranus SBS -25°C
 • Venus SBS -20°C
 • Lybra SBS -15°C

APP битумни хидроизолационни мембрани

APP битумни хидроизолационни мембрани

APP битумни хидроизолационни мембрани

Описание:

Хидроизолационните APP битумни мембрани притежават значителна пластичност и са приложими във всякакъв тип географски райони, особено там, където се изисква висока устойчивост на топлина, UV лъчи
и стареене.
APP хидроизолациите се произвеждат от висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, атактен полипропилен (АPP) и селективно подбран стабилизиращ пълнител.
Съвременните APP мембрани се отличават с подобрена гъвкавост при ниски температури, съпоставима с тази на някои класове SBS мембрани.
Подходящи са за полагане като финишен слой. Покритие от минерална посипка или защита от акрилна/ алуминиева боя повишават допълнително топлоустойчивостта и живота на битумната мембрана.

Приложения:

 • Едно и двупластови хидроизолационни системи за плоски покриви, подложени на интензивно слънцегреене и високи работни температури;
 • Покривни тераси;
 • Основи и фундаменти.

Продукти APP битумни хидроизолации:

 • Phoenix APP -20°C
 • Phoenix Star APP -15°C
 • Gemini APP -10°C
 • Aries APP -5°C
 • Sagitta APP 0°C

EVA / EBA хидроизолации

EVA / EBA хидроизолации

EVA / EBA хидроизолации

Описание:

EVA / EBA хидроизолации. Alkortec e висококачествен синтетичен хидроизолационен материал, произведен на базата на EVA (етил – винил ацетат) или EBA (етил – бутилдиен ацетон). EVA/EBA мембраните съчетават предимствата на PVC (гъвкавост и лесна заваряемост) и TPO хидроизолациите (химическа и био- устойчивост).

Приложение:

Покривни системи, включително покриви-градини и соларни покриви.

Предимства:

 • Еднопластова хидроизолационна система с бърз, лесен и технологичен монтаж, независимо от външните условия.
 • Изключителна устойчивост на микроорганизми – идеално решение при баластови системи и зелени покриви;
 • Отлична химическа устойчивост – подходяща за ремонт на покриви със съществуващи битумни мембрани и на места с агресивна среда;
 • Възможност за удължаване на гаранцията в зависимост от проекта от 10 на 15 години за EVA хидроизолационна мембрана, и до 20 години за EBA хидроизолационна мембрана 1.8мм;
 • UV устойчивост. Кореноустойчивост;
 • Устойчивост на високи, екстремно ниски температури, киселини и битум.

 

 

TPO хидроизолации

TPO хидроизолации

 

TPO хидроизолации

Описание:
Синтетичните EverGuard TPO хидроизолационни мембрани са произведени на базата на термопластичен полиолефин. Гъвкавостта на молекулярно ниво придава на TPO мембраната пластичност и якост без нужда от допълнителни пластификатори. Материалът се отличава с едно най-ниските тегла сред основните видове синтетични мембрани.

Приложение:
Покривни системи, включително покриви-градини и соларни покриви.

Предимства:

 • Полагане в еднопластова хидроизолционна система, независимо от външните температури.
 • Изключителна устойчивост на микроорганизми – идеално решение при баластови системи и зелени покриви;
 • Отлична химическа устойчивост – подходяща за ремонт на покриви със съществуващи битумни мембрани и на места с агресивна среда;
 • Съвместимост с топлоизолационни материали от минерална вата, полистирен и полиуретан.
 • Устойчивост на UV лъчение;
 • Устойчивост на високи, екстремно ниски температури и киселини.
 • Без открит пламък в процеса на полагане; Самозагасящ се материал.

PVC хидроизолации

PVC хидроизолации

PVC хидроизолации

Описание:
Синтетичните PVC хидроизолационни мембрани Alkorplan са произведени на базата на гъвкав поливинилхлорид. Благодарение на качествата на материала, той намира широко приложение в хидроизолационни системи за гражданското, промишленото и инфраструктурното строителство, както при нови, така и при ремонти на съществуващи обекти.

Read more