Технология за полагане на хидроизолационен материал върху метални повърхности

Технология за полагане на хидроизолационен материал върху метални повърхности:

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

  1. Антикорозионен грунд
  2. Битумен грунд
  3. Хидроизолационна мембрана ПОЛИЗОЛ П.
  4. Газова горелка

Read more

[Total: 1    Average: 5/5]

Технология за полагане на рулонни битумни хидроизолации на мостови конструкции

Технология за полагане на рулонни битумни хидроизолации на мостови конструкции:

І. Подготовка на основата

От голямо значение за осигуряване дълготрайност и добри показатели на рулонната битумна хидроизолация е основата, върху която ще бъде положена. Основата трябва да бъде чиста, здрава, почистена от прах и органични замърсители. Също така основата трябва да е с минимална якост от 20MPa, да бъде равна, с цел недопускане на деформиране и скъсване на хидроизолацията, поради големи неравности.Влажността на основата не трябва да е повече от 4%.

Read more

[Total: 1    Average: 5/5]

Технология за полагане на рулонен хидроизолационен материал върху дървена повърхност

Технология за полагане на рулонен хидроизолационен материал върху дървена повърхност:

Хидроизолационното покритие върху дървена повърхност се полага на покриви с минимален наклон 6%. Подлежащата на изолация дървена повърхност следва да е плътно накована с еднакви по дебелина дъски. Върху такава повърхност е необходимо да се използва хидроизолационна мушама с основа от нетъкан полиестер . Този тип материал е достатъчно здрав и еластичен, така че при разсъхването на дървото /при което се получава измятане или напукване/ да поеме натоварването.

Първият пласт хидроизолация се кове върху дървена повърхност с пирони с широки глави, като застъпите са съответно 80 мм в надлъжна и 150 мм в напречна посока. Заковаването става в лентата за застъпване, като разстоянието между пироните е 300 – 400 мм. Този пласт може да бъде заменен с ленти с ширина 300 мм успоредно наковани така, че да попаднат в средата на втория пласт изолация или парчета с размери 300 х 300 мм на разстояние 1 м по дължината на платното, шахматно разположени върху дървената повърхност. В този случай залепването става само там, където има първи пласт.

Read more

[Total: 1    Average: 5/5]

Монтиране на битумните керемиди

Монтиране на битумните керемиди:

1. Битумните керемиди се полагат върху покриви с наклон над 12°. Те се монтират върху непрекъсната основа. При наклони от 12° до 18° е задължително да се положи подложен слой от битумна мушама за по-голяма сигурност.

2. Непрекъснатата основа може да се изпълни или от плътна дъсчена обшивка, или от хидрофобни дървесни плоскости (OSB). Минимална дебелина на основата – 20 mm.

3. Когато се използва дъсчена обшивка, дъските трябва да са сухи, плътно подредени, с еднаква дебелина и с максимална ширина 0,20 м. Ако дъските не са от сух дървен материал, с течение на времето, когато почнат да съхнат те се измятат и могат да нарушат целостта на битумните керемиди.

Read more

[Total: 1    Average: 5/5]

Инструкции за монтаж на битумни керемиди Tegola Canadese Traditional

Битумни керемиди Tegola Canadese Traditional

битумни керемиди Traditional

Предпоставка за правилното и лесно полагане на битумните керемиди е покривната обшивка да бъде гладка, чиста и суха. Тя може да бъде изпълнена от калибровани дъски, OSB плоскости или друга равна дървена основа.

Read more

[Total: 1    Average: 5/5]

Инструкции за монтаж на битумни керемиди Tegola Canadese Rectangular

Битумни керемиди Tegola Canadese Rectangular

битумни керемиди

Предпоставка за правилното и лесно полагане на битумните керемиди е покривната обшивка да бъде гладка, чиста и суха. Тя може да бъде изпълнена от калибровани дъски, OSB плоскости или друга равна дървена основа.

Read more

[Total: 1    Average: 5/5]

Инструкции за монтаж на битумни керемиди Tegola Canadese Mosaik

Битумни керемиди Mosaik

Предпоставка за правилното и лесно полагане на битумните керемиди е покривната обшивка да бъде гладка, чиста и суха. Тя може да бъде изпълнена от калибровани дъски, OSB плоскости или друга равна дървена основа.

битумни керемиди

Read more

[Total: 1    Average: 5/5]

Инстрикции за монтаж на битумни керемиди Tegola Canadese Master

Битумни керемиди въведение

битумни керемиди

Предпоставка за правилното и лесно полагане на битумни керемиди е покривната обшивка да бъде гладка, чиста и суха. Тя може да бъде изпълнена от калибровани дъски, OSB плоскости или друга равна дървена основа.

Read more

[Total: 1    Average: 5/5]

Монтаж на битумни керемиди Tegola Canadese

монтаж на битумни керемиди
ВЪВЕДЕНИЕ
Предпоставка за правилното и лесно полагане на битумните керемиди е покривната обшивка да бъде гладка, чиста и суха. Тя може да бъде изпълнена от калибровани дъски, OSB плоскости или друга равна дървена основа.

Read more

[Total: 1    Average: 5/5]