Технология за полагане на хидроизолационен материал върху метални повърхности

Технология за полагане на хидроизолационен материал върху метални повърхности:

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

  1. Антикорозионен грунд
  2. Битумен грунд
  3. Хидроизолационна мембрана ПОЛИЗОЛ П.
  4. Газова горелка

Read more

Технология за полагане на рулонни битумни хидроизолации на мостови конструкции

Технология за полагане на рулонни битумни хидроизолации на мостови конструкции:

І. Подготовка на основата

От голямо значение за осигуряване дълготрайност и добри показатели на рулонната битумна хидроизолация е основата, върху която ще бъде положена. Основата трябва да бъде чиста, здрава, почистена от прах и органични замърсители. Също така основата трябва да е с минимална якост от 20MPa, да бъде равна, с цел недопускане на деформиране и скъсване на хидроизолацията, поради големи неравности.Влажността на основата не трябва да е повече от 4%.

Read more

Технология за полагане на рулонен хидроизолационен материал върху дървена повърхност

Технология за полагане на рулонен хидроизолационен материал върху дървена повърхност:

Хидроизолационното покритие върху дървена повърхност се полага на покриви с минимален наклон 6%. Подлежащата на изолация дървена повърхност следва да е плътно накована с еднакви по дебелина дъски. Върху такава повърхност е необходимо да се използва хидроизолационна мушама с основа от нетъкан полиестер . Този тип материал е достатъчно здрав и еластичен, така че при разсъхването на дървото /при което се получава измятане или напукване/ да поеме натоварването.

Първият пласт хидроизолация се кове върху дървена повърхност с пирони с широки глави, като застъпите са съответно 80 мм в надлъжна и 150 мм в напречна посока. Заковаването става в лентата за застъпване, като разстоянието между пироните е 300 – 400 мм. Този пласт може да бъде заменен с ленти с ширина 300 мм успоредно наковани така, че да попаднат в средата на втория пласт изолация или парчета с размери 300 х 300 мм на разстояние 1 м по дължината на платното, шахматно разположени върху дървената повърхност. В този случай залепването става само там, където има първи пласт.

Read more

Монтиране на битумните керемиди

Монтиране на битумните керемиди:

1. Битумните керемиди се полагат върху покриви с наклон над 12°. Те се монтират върху непрекъсната основа. При наклони от 12° до 18° е задължително да се положи подложен слой от битумна мушама за по-голяма сигурност.

2. Непрекъснатата основа може да се изпълни или от плътна дъсчена обшивка, или от хидрофобни дървесни плоскости (OSB). Минимална дебелина на основата – 20 mm.

3. Когато се използва дъсчена обшивка, дъските трябва да са сухи, плътно подредени, с еднаква дебелина и с максимална ширина 0,20 м. Ако дъските не са от сух дървен материал, с течение на времето, когато почнат да съхнат те се измятат и могат да нарушат целостта на битумните керемиди.

Read more

Инструкции за монтаж на битумни керемиди Tegola Canadese Traditional

Битумни керемиди Tegola Canadese Traditional

битумни керемиди Traditional

Предпоставка за правилното и лесно полагане на битумните керемиди е покривната обшивка да бъде гладка, чиста и суха. Тя може да бъде изпълнена от калибровани дъски, OSB плоскости или друга равна дървена основа.

Read more

Инструкции за монтаж на битумни керемиди Tegola Canadese Rectangular

Битумни керемиди Tegola Canadese Rectangular

битумни керемиди

Предпоставка за правилното и лесно полагане на битумните керемиди е покривната обшивка да бъде гладка, чиста и суха. Тя може да бъде изпълнена от калибровани дъски, OSB плоскости или друга равна дървена основа.

Read more

Инструкции за монтаж на битумни керемиди Tegola Canadese Mosaik

Битумни керемиди Mosaik

Предпоставка за правилното и лесно полагане на битумните керемиди е покривната обшивка да бъде гладка, чиста и суха. Тя може да бъде изпълнена от калибровани дъски, OSB плоскости или друга равна дървена основа.

битумни керемиди

Read more

Инстрикции за монтаж на битумни керемиди Tegola Canadese Master

Битумни керемиди въведение

битумни керемиди

Предпоставка за правилното и лесно полагане на битумни керемиди е покривната обшивка да бъде гладка, чиста и суха. Тя може да бъде изпълнена от калибровани дъски, OSB плоскости или друга равна дървена основа.

Read more

Монтаж на битумни керемиди Tegola Canadese

монтаж на битумни керемиди
ВЪВЕДЕНИЕ
Предпоставка за правилното и лесно полагане на битумните керемиди е покривната обшивка да бъде гладка, чиста и суха. Тя може да бъде изпълнена от калибровани дъски, OSB плоскости или друга равна дървена основа.

Read more