Хидроизолация на стоманобетонен мост

Хидроизолация на стоманобетонен мост

Решение: Система със специална хидроизолационна битумна мембрана Gemini Bridge (Ponti) 5 mm APP -10◦С и самозалепваща полимер-битумна лента ARS 1.0.
Детайл:
 1. Стоманобетонна пътна плоча;
 2. General primer битумен грунд;
 3. Gemini Bridge (Ponti) 5mm APP -10◦С полимер-битумна мембрана;
 4. Асфалтобетонна настилка първи пласт;
 5. Road Mesh армираща мрежа за асфалтобетон;
 6. Асфалтобетонна настилка износващ пласт;
 7. ARS 1 самозалепваща битумна лента;
 8. Бетонен бордюр;
 9. Стоманобетонна настилка;
 10. Полиетиленово фолио 0,1 мм;
 11. Геотекстил 500 гр.;
 12. Напречна греда с тротоарни конзоли.

Хидроизолация на метален мост

Хидроизолация на метален мост

Решение: Система със специална самозалепваща хидроизолационна битумна мембрана ARS 5
Детайл:
 1. Ортотропна стоманена пътна плоча;
 2. ARS 5 самозалепваща битумна мембрана;
 3. Асфалтобетонна настилка първи пласт;
 4. Road Mesh армираща мрежа;
 5. Асфалтобетонна настилка износващ пласт;
 6. ARS 1 самозалепваща битумна лента;
 7. Бетонен бордюр;
 8. Стоманобетонна настилка;
 9. Полиетиленово фолио 0.1 мм;
 10. Геотекстил 500 гр.;
 11. Напречна греда с тротоарни конзоли.

Хидроизолация на плосък покрив с PVC мембрана

Хидроизолация на плосък покрив с PVC мембрана

Решение: Еднопластова хидроизолационна система със синтетична PVC мембрана Alkorplan PVC–P 35176 1.5mm.
Детайл:
 1. Стоманобетонна плоча с конструктивно зададен наклон;
 2. General primer битумен грунд;
 3. Gemini Vapor 3 mm APP -10◦С пароизолация;
 4. Топлоизолация от минерална вата с мин. якост на натиск 50 KPa;
 5. Alkorplan P 35176 1,5 mm PVC хидроизолационна мембрана;
 6. Място за фиксиране.

Хидроизолация на плосък покрив с TPO мембрана

Хидроизолация на плосък покрив с TPO мембрана

Решение: Еднопластова хидроизолационна система със синтетична TPO мембрана Everguard TPO 1.5 mm
Детайл:
 1. Стоманобетонна плоча с конструктивно зададен наклон;
 2. General primer битумен грунд;
 3. Gemini Vapor 3 mm APP -10◦С пароизолация;
 4. Топлоизолация от минерална вата с мин. якост на натиск 50 KPa;
 5. Everguard TPO 1,5 mm хидроизолационна мембрана;
 6. Зона на фиксиране.

Хидроизолация на плосък покрив с частично залепена битумна система

Хидроизолация на плосък покрив с частично залепена битумна система

Решение: Система за изграждане на плосък покрив със специална пародренажна мембрана Pegasus Spot.
Детайл:
 1. Стоманобетонна плоча;
 2. General Primer битумен грунд]
 3. Gemini Vapor 3mm APP -10◦С пароизолация;
 4. Топлоизолация от екструдиран пенополистирол (XPS);
 5. Армиран бетон за наклон;
 6. Pegasus Spot пародренажна мембрана;
 7. Galaxy FC 4mm APAO -25◦С първи хидроизолационен слой;
 8. Galaxy FC GR 4,5 kg APAO -25◦С втори хидроизолационен слой.

Хидроизолация на плосък покрив с термоактивираща се битумна мембрана

Хидроизолация на плосък покрив с термоактивираща се битумна мембрана

Решение: Система с термоактивираща се мембрана Termostar P 3mm SBS -20°C и нестарееща мембрана Galaxy FC GR 4.5kg APAO -25°C.

Детайл:

 1. Стоманобетонна плоча с конструктивно зададен наклон;
 2. General Primer битумен грунд;
 3. Gemini Vapor 3mm APP -10◦С пароизолация;
 4. Топлоизолация от екструдиран пенополистирол (XPS);
 5. Termostar P 3мм SBS -20◦С първи хидроизолационен слой от термоактивираща се полимер-битумна мембрана;
 6. Galaxy FC GR 4,5 kg APAO -25◦С втори хидроизолационен слой от полимер-битумна мембрана с минерална посипка.

 

Хидроизолация на конвенционален плосък покрив с битумни мембрани

Хидроизолация на конвенционален плосък покрив с битумни мембрани

Решение: Двуслойна хидроизолационна система с напълно залепени полимер-битумни APAO мембрани.
Детайл:
1.Стоманобетонна плоча;
2.General primer битумен грунд;
3.Gemini Vapor 3 mm APP -10◦С пароизолация;
4.Топлоизолация от екструдиран пенополистирол (XPS);
5.Армиран бетон за наклон;
2.General primer битумен грунд;
6.Galaxy FC 4мм APAO -25◦С първи пласт хидроизолация;
7.Galaxy FC GR 4.5kg APAO -25°C втори пласт хидроизолация с минерална посипка.

Хоризонтален дренаж на футболни терени с изкуствена трева

Хоризонтален дренаж на футболни терени с изкуствена трева

Решение: Напълно нова концепция за дренаж на игрища с настилка от изкуствена трева – система с хоризонтално водоотвеждане.
 
Детайл:
 1. Настилка от изкуствена трева;
 2. TerraDrain Football;
 3. Полиетиленова мембрана;
 4. Основа;
 5. Стабилизиран почвен слой;
 6. Почва;
 7. Колектор (ø 160 mm);
 8. Фабричен канал с галванизирана предпазна решетка.

PVC покриви с нов дизайн

PVC покриви с нов дизайн

ALKORDESIGN е система – резултат от развитието на технологиите в областта на синтетични хидроизолационни покрития, която съчетава визията на класически метален покрив с предимствата на PVC мембраните.
ALKORDESIGN въплъщава естетическите качества на покриви от цинк, мед, олово, но се състои от:
 • армирана с  тъкан полиестер, UV стабилизирана PVC хидроизолационна мембрана за механичен монтаж, в специално разработена цветова гама.
 • декоративни PVC профили (в два размера) за заваряване с горещ въздух към мембраната.
Системата може да бъде изпълнена върху покриви с разнообразна форма и наклон (плоски, скатни, овални и такива със сложна геометрия), като процесът на монтаж се отличава със следните предимства:
 • Не се изисква допълнителна конструкция;
 • Не се използва открит пламък, снадките се заваряват с горещ въздух.
 • Монтажът е бърз и технологичен;
 • Фиксирането на декоративните профили е независимо от изпълнението на хидроизолацията.
 • Директен монтаж и лесна обработка на покривни детайли (отвори, покривни прозорци и т.н.).
Веднъж положена, ALKORDESIGN не изисква сложна поддръжка. Достатъчни са периодична инспекция и почистване на отводнителната система. Синтетичното PVC покривно покритие не предполага появата на шум при вятър и дъжд, характерен за металните покриви.
В зависимост от архитектурния проект и инвеститорските предпочитания, системата може да бъде изпълнена в сиво, антрацит, патинирана мед, теракота, сребро и мед от гамата ALKORPLAN METALLICS.
Допълнителна информация, детайли и мостри на системата ALKORDESIGN можете да получите в офисите на ВИ ДЖИ ЕФ в София, Пловдив и Бургас.

 

Хидроизолация на покрив-паркинг с унипаваж

Хидроизолация на покрив-паркинг с унипаваж

Решение: Система за изграждане на трафик зона с Унипаваж.
Детайл:
 1. Стоманобетонна плоча;
 2. General Primer битумен гренд;
 3. Gemini Vapor VA 3mm APP -10◦С пароизолация;
 4. Топлоизолация от екструдиран пенополистирол (XPS);
 5. Армиран бетон за наклон;
 6. Gemini FC 4мм APP -10◦С първи хидроизолационен слой;
 7. Gemini Garden 4mm APP -10◦С втори хидроизолационен слой;
 8. TerraDrain дренажен геокомпозит;
 9. Geoweb геоклетъчна система;
 10. Настилка Унипаваж.