Цялостни решения за хидроизолация на покриви и хидроизолация на основи

 МК Изосистеми предлага на клиентите си пълен спектър от услуги свързани с изграждането или реновирането на хидроизолационни системи и покривни конструкции.

Полагане на хидроизолация и хидроизолационни системи

 Проектиране и монтаж на хидроизолация на плоски и скатни покриви (покривни хидроизолации), хидроизолации на основи, хидроизолации на мостове, хидроизолации на тунели, хидроизолации на басейни, хидроизолации на фундаменти.

Полагане на хидроизоизолация на плосък покрив със стоманобетонна основа

 Хидроизолацията на плоски покриви е изключително важно да бъде изпълнена с качествени материали. Предлаганите от нас материали отговарят на всички изисквания за влагане в строителството. Притежават сертификати за произход и качество.

Полагане на хидроизоизолация на плосък покрив с LT ламарина

 Хидроизолацията на плоски покриви е изключително важно да бъде изпълнена с качествени материали. Предлаганите от нас материали отговарят на всички изисквания за влагане в строителството. Притежават сертификати за произход и качество.

Полагане на хидроизоизолация на плосък покрив с дървена контрукция

 Хидроизолацията на плоски покриви е изключително важно да бъде изпълнена с качествени материали. Предлаганите от нас материали отговарят на всички изисквания за влагане в строителството. Притежават сертификати за произход и качество.

Полагане на хидроизоизолация на плосък покрив- градина (озеленен покрив)

 Хидроизолацията на плоски покриви е изключително важно да бъде изпълнена с качествени материали. Предлаганите от нас материали отговарят на всички изисквания за влагане в строителството. Притежават сертификати за произход и качество.

Полагане на хидроизоизолация на плосък покрив- хидроизолация на тераси

 Хидроизолацията на плоски покриви е изключително важно да бъде изпълнена с качествени материали. Предлаганите от нас материали отговарят на всички изисквания за влагане в строителството. Притежават сертификати за произход и качество.

Полагане на хидроизолация на скатен покрив с битумни керемиди

 Битумните керемиди на Tegola Canadesse се предлагат в няколко различни форми и цветове. Можем да предложим изпълнение на хидроизолация на покриви с всякаква форма и наклон.

Полаганена хидроизолация на мостови съоръжения

 Мостовете и пътните съоръжения изискват специално внимание при полагането на хидроизолация. Както и при хидроизолацията на плосък покрив, тук също е много важно качеството и надеждността на хидроизолационния материал.

Полаганена хидроизолация на паркинги

 Мостовете и пътните съоръжения изискват специално внимание при полагането на хидроизолация. Както и при хидроизолацията на плосък покрив, тук също е много важно качеството и надеждността на хидроизолационния материал.

Ремонт на покриви на панелни блокове

 През последните години, ние от МК ИЗОСИСТЕМИ обръщаме специално внимание на обекти изискващи рехабилитация и ремонт на покриви. Подготвените ни монтажници могат да изпълнят ремонт на плосък покрив на панелен блок във всяка точка на гр. София.

Ремонт на покриви на цехове

 През последните години, ние от МК ИЗОСИСТЕМИ обръщаме специално внимание на обекти изискващи рехабилитация и ремонт на покриви. Изпълнили сме множество ремонтни дейности по покриви на офис сгради, хотели, административни сгради, панелни блокове.

Ремонт на покриви на промишлени сгради

 През последните години, ние от МК ИЗОСИСТЕМИ обръщаме специално внимание на обекти изискващи рехабилитация и ремонт на покриви. Изпълнили сме множество ремонтни дейности по покриви на офис сгради, хотели, административни сгради, панелни блокове.

Ремонт на покриви на офис сгради

 През последните години, ние от МК ИЗОСИСТЕМИ обръщаме специално внимание на обекти изискващи рехабилитация и ремонт на покриви. Изпълнили сме множество ремонтни дейности по покриви на офис сгради, хотели, административни сгради, панелни блокове.

Ремонт на покриви на къщи

 През последните години, ние от МК ИЗОСИСТЕМИ обръщаме специално внимание на обекти изискващи рехабилитация и ремонт на покриви. Изпълнили сме множество ремонтни дейности по покриви на офис сгради, хотели, административни сгради, панелни блокове.